Rezultaty terapii HAL®

rezultaty

Terapię z wykorzystaniem bionicznego szkieletu HAL® odbyło już kilkuset pacjentów. Byli to pacjenci z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarach mózgu i z różnymi rodzajami chorób mięśniowych.
Podczas rehabilitacji ulega poprawie niezależność pacjenta, a w szczególności zdolność chodzenia, wzmocnienie grup mięśniowych w obrębie kończyn dolnych, poprawa wzorca chodu oraz równowagi.

Jak wykazały prowadzone badania naukowe terapia z zastosowaniem HAL® powoduje:
– wzrost prędkości chodu
– zmniejszenie potrzeby korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego
– poprawę czucia powierzchniowego
– zmniejszenie spastyczności
– zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym
– stymulację obszarów korowych mózgu.

Ważne jest , iż po zakończeniu nerwowo mięśniowej terapii z biofeedbackiem jej efekty pozostają trwałe, oczywiście pod warunkiem, że pacjent wykorzystuje aktywnie nabyte zdolności w życiu codziennym.

Szerokie spektrum wykorzystania Jak wygląda przebieg terapii?