Jak wygląda przebieg terapii?

przebieg-terapii

Podstawą rozpoczęcia terapii jest pozytywny wynik pierwszego (próbnego) treningu. Jeżeli trening próbny zakończył się pomyślnie i pacjent kwalifikuje się do terapii HAL® proponujemy cykl terapeutyczny trwający około 3 miesiące. W trybie ambulatoryjnym (dojazdowym) pacjent poddawany jest terapii codziennie przez 5 dni w tygodniu. Dzienny czas trwania terapii to około 2 godziny, włączając w to czas potrzebny do przygotowania pacjenta przed i po zasadniczym treningu. W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie naszego centrum rehabilitacyjnego i oprócz terapii HAL® prowadzonej przez 5 lub 6 dni w tygodniu ma indywidualnie opracowany kompleksowy program terapii – dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Czas trwania rehabilitacji to nawet 300 min dziennie. Zakres i intensywność dopasowywana jest każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.
Postępy terapii są codziennie dokumentowane i udostępniane zarówno pacjentowi jak i służbom medycznym ubezpieczyciela (w przypadku finansowania terapii przez firmę ubezpieczeniową).
Na życzenie, pacjent lub płatnik otrzymują nagranie wideo obrazujące postępy terapii.

Rezultaty terapii HAL® Skontaktuj się z Nami!