Biofeedback nerwowo-mięśniowy

mv2[1]

Zasada sprzężenia zwrotnego (biofeedback) polega na tym, że impuls elektryczny wysyłany z kory ruchowej mózgu jest odbierany przez sensor (elektrodę) przezskórnie z mięśni i jest wzmacniany w systemie HAL®. HAL® aktywizuje więc zwrotnie obszary odpowiedzialne za kontrolę ruchu i lokomocję. Podczas terapii HAL® impulsy z mięśni kończyn dolnych wysyłane do mózgu są coraz bardziej aktywne wzmacniając efekt biofeedbacku i postępy terapii.

Zasady terapii HAL® Szerokie spektrum wykorzystania